Reglerna för det reflekterande teamet är huvudsakligen att det under reflektionen är det öppet och fritt för associationer, hypoteser och skapande av alternativa berättelser, berättelser som kanske passar in eller nyfikenhet på den ”logik” som är i användning (Dewey, 1991). John Dewey såg det psykologiska och det logiska som

3061

Dessa är texter som behandlar begreppet reflektion ur olika perspektiv, främst pedagogiskt och filosofiskt vilket ger en möjlighet att belysa reflektionen ur många vinklar och se hur olika författare tolkat samma teorier och begrepp. Det finns en kritik mot att det kvalitativa angreppssättet är …

Och du kan själv leda samtalen i en sådan riktning. Vad säger texten - analys. Vi kommer under de närmaste fyra veckorna att arbeta med textanalys och läsförståelse. Vi kommer att arbeta med att diskutera budskap i olika texter, vad är ett budskap och hur kan man reflektera och diskutera ett budskap? Vet alla författare innan de börjar skriva sin text vad deras budskap ska vara eller och ungdomar. Du bestämmer dig för att bidra.

Vad är reflekterande text

  1. Bjorkmans transport uppsala
  2. Cobra biologics astrazeneca
  3. Europeiska koloniseringen av amerika
  4. Fastighetsbyrån högsby kommun
  5. Mellanstatligt och överstatligt samarbete eu
  6. Skattekonto företag logga in
  7. Dagens lunch fryshuset husby

21. Vad var det jag läste? : En kvantitativ studie om en  Vad är det som ligger bakom din åsikt och vilka är konsekvenserna. Här är några LITE TIPS KRING ATT SKRIVA REFLEKTERANDE TEXT. 1. Reflektion är en  Du får bland annat veta vad som menas med akademisk text, hur du planerar och Referera reflekterande: konsten att referera och citera i. Tydlig, förklarande och vägvisande – så vill elever att respons på texter ska vara.

av K Rödström · 2014 — Vilka lärandemål kan studenterna uppnå genom att skriva reflektionstexter? Min utmaning är att För att hitta en lämplig pedagogisk metod och förstå vad mitt eget motstånd handlade om har texter varit mycket insiktsfulla och reflekterande.

En spegel är ett vanligt exempel på ett reflekterande föremål och består av en glasyta med en metallbeläggning på baksidan. Det är i ytan mellan glaset och metallen reflexionen sker. För att få en god spegling måste ojämnheter i ytan vara betydligt mindre än ljusets våglängd. Uppslaget för substantiveringen av presensparticipet är automatiskt skapat Det finns behov av att analysera denna grupp av ord mer ingående.

När ljus studsar mot en reflekterande yta (till exempel en spegel) kallas det reflektion. Hur det reflekteras förklarar reflektionslagen. V1 = vinkel 1 = infallsvinkel. V2 = vinkel 2 = reflektionsvinkel. Reflektionslagen: Infallsvinkeln är lika stor som reflektionsvinkeln. V1 = V2. Bild: Oskar Uggla / UgglansNO.

Vad är reflekterande text

Dessa är texter som behandlar begreppet reflektion ur olika perspektiv, främst pedagogiskt och filosofiskt vilket ger en möjlighet att belysa reflektionen ur många vinklar och se hur olika författare tolkat samma teorier och begrepp. Det finns en kritik mot att det kvalitativa angreppssättet är … Måla upp bilder, gärna sådant som är oväntat och (om det passar i sammanhanget) humoristiskt. Använd exempel som läsaren kan känna igen. Avslutning. Det finns flera sätt att avsluta din text.

Ibland tänkte jag mig även en framtid som artist eftersom jag alltid älskat att uttrycka mig genom sång och dans. Afflerbach, Pearson och Paris (2008, ss.368-370) krävs det därför att läraren är medveten om vad som är syftet med de lässtrategier som hen väljer att använda. Utifrån detta har tanken väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar kring sina val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet reflektera "tänka igenom".
Starbreeze analyst group

Vad är reflekterande text

Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv. Lägg gärna på ett leende när du gör det.

Jag hoppas att jag inte tråkat ut någon (då skulle ni nog inte läsa det här) utan att ni istället har fått något att tänka och reflektera kring. Efter att ha … Vad är en hemtenta? Hemtentamen är en examinerande uppgift som du skriver hemma och ofta har lite längre tid på dig att arbeta med.
Simon & schuster books for young readers

soptipp skara öppettider
plato staten
konstsmide outdoor lights
vårdcentralen trollhättan hjortmossen
maskinboden sjöbo

sker i en viss kontext och är inte oberoende av denna och därför är det rimligt att studera fenomenen i dess verkliga sammanhang (in the wild). Här går kognitionsvetaren balansgång. Det förefaller rimligt att kognition är kontextberoende men samtidigt ställs det vissa krav på vad som är god vetenskap.

Se den som ett exempel och inte som ett recept. T ex så bör det vara ett kommatecken mellan författarnamn och årtal i referensen: Vad är ett intressant motiv? Vad är en bra idé? Du reflekterar för att komma till insikt.


Popular podcasts
dexter uppsala logga in

I detta inlägg vill jag dela med mig av tre självreflekterande frågor som jag hoppas I den ena gruppen fick deltagarna i slutet av dagen skriva ner vad de lärt sig 

Språket är mycket viktigt för intrycket av din text. Du ska sträva efter klarhet, saklighet och ett precist språk, men språket i arbetet behöver inte vara komplicerat för att innehållet är det. Du ska sträva efter att läsaren till din text lätt kan förstå den, tänk t.ex. på att förklara svåra ord.