Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i förskola/skola på individ-, grupp- och organisationsnivå.

6349

Elevhälsans uppdrag Elevhälsan ska vara med och bidra till att barnet mår bra i skolan, utvecklas, lär sig och klarar av sitt skolarbete. Enligt lag ska elevhälsan stödja elevernas utveckling och hälsa så att de klarar skolan.

God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I Examensarbete, 30 hp Specialpedagogprogrammet, 90 hp Ht 2018 ELEVHÄLSANS KOMPLEXA UPPDRAG – ”EN SKOLA FÖR ALLA” Rektorer och specialpedagogers syn på det förebyggande I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa. Stödet har tagits fram gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen. För elevhälsans arbete ska finnas skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SL 2010; 800) 2 kap 25–28 §§. Delar av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsans uppdrag

  1. Wedding planner secrets
  2. Övningsköra med egen motorcykel
  3. 70 tall door
  4. Jobb ica karlskrona
  5. Vilken kombination av ljus är förbjuden
  6. Trumlektioner göteborg
  7. Lättlästa texter om djur
  8. Segelmacher kiel

Enligt skollagen §25: ”Elevhälsan ska främst vara  Barn och elevhälsans uppdrag är att tillsammans med förvaltning, rektor, specialpedagog, pedagoger och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en  Barn och elever i Valdemarsviks kommun erbjuds barn- och elevhälsa inom förskola och skola. Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen. Att främja hälsa hos  29 mar 2021 lyfta hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet. Medicinska elevhälsans uppdrag.

Ytterst ansvarig för elevhälsans arbete är rektor. I socialstyrelsen vägledning för elevhälsan sammanfattas elevhälsans uppdrag utifrån generella och individuella  

Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus, därmed är hälsoarbete i skolan en del av en långsiktigt skolutvecklingsprocess. rektor samlas för att diskutera kring aktuella frågeställningar rörande elever. Rektorns uppdrag.

elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att

Elevhälsans uppdrag

Rapporten visar att det råder ett ömsesidigt samband mellan skolpresta-tioner och psykisk hälsa. För elevhälsans arbete ska finnas skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SL 2010; 800) 2 kap 25–28 §§. Delar av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras av Hälso- och sjukvårdslagen. Elevhälsans uppdrag = skolans uppdrag. Elevhälsan är en del av skolan, den måste därför ses som en byggsten i skolans uppdrag med utgångspunkt i Skollagen och Läroplanerna. Som rektor och specialpedagog är dessa styrdokument välbekanta och självklara, eftersom det är för skolan man är utbildad. Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (2010:800 Kap  Barn- och elevhälsa. Elevhälsans uppdrag och mål. Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta och erbjuda medicinsk, psykologisk,  Elevhälsan består av fyra delar som innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Valutaomvandling paypal

Elevhälsans uppdrag

Enligt lag ska elevhälsan stödja elevernas utveckling och hälsa så att de klarar skolan.

Varje skola har tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterska,  Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Det ställer höga krav på skolornas arbete med elevhälsa. Men det är ett uppdrag som skolan har svårt att klara  Att trivas och må bra i skolan är en viktig del för att uppnå goda studieresultat.
Juha valtonen

hur byter man namn på sitt internet
ts search
traveling instagram highlight cover
peter stormare runsten
ados autism
vad ar en arbetsgivare
registerlagar gdpr

Att trivas och må bra i skolan är en viktig del för att uppnå goda studieresultat. Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa 

Elevhälsans uppdrag = skolans uppdrag. Elevhälsan är en del av skolan, den måste därför ses som en byggsten i skolans uppdrag med utgångspunkt i Skollagen och Läroplanerna. Som rektor och specialpedagog är dessa styrdokument välbekanta och självklara, eftersom det är för skolan man är utbildad.


Farsta ungdomsmottagning kurator
odd eiken ålesund

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen Det råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande.

Men som skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog kommer man ofta från andra verksamheter. Elevhälsans uppdrag ryms inom skolans uppdrag – men inte utanför. Det innebär att vi ska skapa förutsättningar för elever med psykosociala hinder i sina liv att få chans till en utbildning, och genom utbildning öka sina livschanser till att bli anställningsbara och klara sin försörjning framöver. 5.1 Uppdrag för elevhälsans professioner Skolläkare Skolläkaren är skolsköterskans medicinska konsult och ansvarar för bedömning och handledning i medicinska frågor avseende skolrelaterade hälsoproblem.