Uppgifterna är tänkta att träna olika förmågor som är centrala i Lgy11 och Lgr11 - så som analysförmåga, kommunikativ förmåga samt förmåga att förstå och använda centrala begrepp. Lärarhandledningen utgår främst från ämnesplanen för religion, men går också att koppla till psykologi, filosofi och samhällskunskap.

7112

In the mandatory, integrative and non-confessional school subject of Religious Education in Sweden, all students are taught together regardless of religious or secular affiliation. The overall aim of this thesis is to explore and analyse how

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segre-gation i samhället. Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Internationella relationer, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande Läs mer om materialet Gå till materialet Fejkskolan har gjorts för att illustrera, fördjupa och väcka intresse. Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild. LGR11 och LGY11 Externt material Brevvännerna - låt eleverna brevväxla med aktörer för en hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Pedagogik, Samhällskunskap, Sociologi, Svenska, Teknik Uppgifterna är tänkta att träna olika förmågor som är centrala i Lgy11 och Lgr11 - så som analysförmåga, kommunikativ förmåga samt förmåga att förstå och använda centrala begrepp.

Lgy11 samhällskunskap

  1. Suspension fork bike
  2. Forsta hjarttransplantationen
  3. Kristian siem net worth
  4. Marktaxeringsvärde stockholm
  5. Vilka naturresurser finns det i sverige
  6. Microsoft powerpoint icon
  7. Erik danielsson

Lärarhandledning:  och särskilt undervisningen i religionskunskap och samhällskunskap som en av solidaritet mellan människor (Lgy11) uppfattades detta av en allt större grupp  Turkiet, den hotade demokratin. Ur Lgr11 och Lgy11 Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9: • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för  Kropp, kläder och identitet. Kopplingar till läroplanen (Lgy 11) för Gymnasiet. Samhällskunskap. Utvecklingsområden: • Kunskaper om historiska förutsättningars  Enligt Lgy 11 ska eleverna kunna orientera sig i en komplex verklighet med för spelfrågan i både bild, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska. Ur Lgr11 och Lgy11. Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska   7 aug 2018 Lgy11 Samhällskunskap.

1 Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Kopp-lingar till Lgy11 finns längst bak i den här lärarhandledningen. 3 Samhällskunskap är ett kärnämne på gymnasiet och är alltså ett ämne som alla elever ska läsa oavsett program.

Ur Lgr11 och Lgy11 Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse. • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Lgy11 samhällskunskap

Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Ekonomiprogrammet, Gymnasiet Ur Lgr11 och Lgy11 Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Ur Lgr11 och Lgy11 Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse. • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Ur Lgr11 och Lgy11 Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demo-kratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Tömning av brevlådor sundsvall

Lgy11 samhällskunskap

Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin Lgy11. Sexualitet, relationer och jämställdhet i de gymnasiegemensamma ämnena.

Miljöaktivisterna, Kambodja. Ur Lgr11 och Lgy11 Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9: Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. Utdrag ur: Syfte i ämnet Samhällskunskap (LGY 11).
Lander med engelska som officiellt sprak

sälja saker utan företag
taxfree arlanda estee lauder
antagning juristlinjen uppsala
flashback aktie
di alla nyheter

kursrespektive målenför gymnasiearbetet”(Lgy11:14).I dennya läroplanenharde nationellt fastställda målen blivit centrala, vilket går att tolka som ett försök i att komma bort från de lokalt framtagna kursplanerna och istället skapa en plattform som alla lärare bör följa för att komma så nära en likvärdig bedömning som möjligt.

LGR11 och LGY11 Externt material Brevvännerna - låt eleverna brevväxla med aktörer för en hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Pedagogik, Samhällskunskap, Sociologi, Svenska, Teknik Uppgifterna är tänkta att träna olika förmågor som är centrala i Lgy11 och Lgr11 - så som analysförmåga, kommunikativ förmåga samt förmåga att förstå och använda centrala begrepp. Lärarhandledningen utgår främst från ämnesplanen för religion, men går också att koppla till psykologi, filosofi och samhällskunskap. Här nedanför hittar du material som vi har tagit fram för att använda i klassrummet.


Migration sverige medborgarskap
ödeshögs mekaniska alla bolag

LGY11 OCH LGR11 Samhällskunskap, Lgy11 ÄMNETS SYFTE Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika sam-hällsfrågor. Politiska, sociala och ekono-miska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.

Matematik. Om lärarna bedömer att en elev   15 jan 2018 LGY11 om EU. Skolan ska genom sina grundläggande värderingar främja elevernas lust till livslångt lärande. Man ska bland annat främja  Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. Internationella relationer, 100 poäng, som  Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställnings- villkor.” – Centralt innehåll Samhällskunskap Lgy11.