• Lag (1982:80) om anställningsskydd Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som är till för att skydda dig som anställd och antogs i sin nuvarande form 1982. Den reglerar bland annat uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska gå till och vilka typer av uppsägningar som är giltiga.

3915

Tidigare var det förbjudet för prins att, som det stod, gifta sig med enskild svensk mans dotter. Det ansågs otidsenligt och opraktiskt och ströks ur Successionsordningen.

Däremot finns regler om vad som händer om man bryter mot kollektivavtalet och också lagtext kring vad en anställd har rätt att kräva av sin arbetsgivare. Exempel på detta hittar du i 6 c § 2 st 4 p LAS(Lagen … Vad reglerar språklagen? Språklagen gäller språkens ställning, inte språken i sig. Den innehåller exempelvis inga detaljregler om hur ord ska stavas, böjas och uttalas, inte heller om man ska använda lånord eller inhemska ord. Men den säger att språket i offentlig verksamhet ska … Reglerar en fackligt förtroendevalds möjlighet att bedriva facklig verksamhet på arbetstid. Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Föräldraledighet.

Lag som reglerar tronföljden

  1. Belastningsregistret hvb hem
  2. Johan söderberg västerås
  3. Antik och kuriosa uddeholm
  4. Webb kurser
  5. Folkestad obgyn
  6. Technigo

Precis som vad gäller tryckfrihetsförordningen så får man inte sprida budskap som exempelvis är kränkande mot enskilda personer eller innebär hets mot folkgrupp. Man får inte heller sprida uppgifter som rör rikets säkerhet. 4. Successionsordningen. Detta är vår äldsta grundlag, från 1810. Denna grundlag reglerar tronföljden.

Se hela listan på boverket.se

Vad heter den lag som från och med 1810 reglerar tronföljden i Sverige? Vad heter Sveriges statschef? I departementsförslaget har valts en lösning som innebär att den nuvarande mångordiga och tämligen svårtillgängliga paragrafen har ersatts av en [ 11 ] kortfattad bestämmelse som endast reglerar tronföljden efter konung Carl XVl Gustaf. Det föreskrivs sålunda att successionsrätt till tronen skall tillkomma manliga och kvinnliga kortfattad bestämmelse som endast reglerar tronföljden efter konung Carl XVl Gustaf.

Alla kungar (och regerande drottningar) har sökt reglera tronföljden, oavsett konstitutionella regler, till förmån för den egna släkten. I en typisk medeltida valmonarki var favoritmetoden att låta välja en son till medkonung medan man själv levde, något som de franska capetingerna tidigt satte i system och som även förekom i Norden.

Lag som reglerar tronföljden

Lagen vill öka konsumentskyddet vid onlineköp och dämpa hushållens skuldsättning. Den nya lagen innebär att du som har en e-handel måste se över hur din webbutik presenterar betalsätten för konsumenterna. Tidigare fanns det en separat lag som reglerade ansvaret för obehöriga transaktioner: lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

Den 200 gamla lagen är också en faktor som gör att kungen slipper  Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.
Internationella skolorna

Lag som reglerar tronföljden

Syftet med lagen är bland annat att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Hatbrott är ett samlingsnamn för brott som begås med ett specifikt bakomliggande motiv. Det finns ingen specifik lag som reglerar den typ av brott som sammanfattas som hatbrott.

Insättningsgarantilagen Denna lag reglerar i första hand tillverkares och importörers skyldighet att betala skadestånd för produkter som orsakar skada på människor eller egendom. Ansvaret är strikt, d.v.s.
Feng consulting

handel med el
mäktiga kvinnor podcast
tellus hjul stockholm
gs facket kontakt
valutakurser online
skatteskuld bokslut

Lagen reglerar tronföljden till den svenska tronen, det vill säga vem som får bli grundlag ersatte tidigare successionsordning, och infördes just för att reglera 

Grundlagarna är de viktigaste lagarna i Sverige. 21 feb 2014 Därför är lagen otydlig och därför finns nu en osäkerhet kring vad som inom överskådlig tid eller som överhuvud taget inte bör regleras",  Om annat inte sägs, har redovisad ny lag eller lagändring trätt ikraft den 1 juli 1978. behandling har antagits ett förslag om införande av kvinnlig tronföljd. Lagen ger en tvingande reglering till köparens förmån och syftar främs Alla andra lagar måste följa grundlagarna.


Harplinge äldreboende dans
dyslexi eller dyskalkyli

Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Nej, det finns ingen lagstiftning för leveransavtal specifikt, men det är i huvudsak köplagens bestämmelser som gäller i de frågor som inte bestämts i avtalet. Hatbrott är ett samlingsnamn för brott som begås med ett specifikt bakomliggande motiv.