åtgärdsprogram om elevens behov av särskilt stöd finns i flera ämnen. Originalet av åtgärdsprogrammet ska lämnas till specialpedagog för diarieföring och arkivering hos rektor. Kopia av åtgärdsprogrammet ska delges berörd personal och vårdnadshavare. Åtgärdsprogram Rektor skriver under åtgärdsprogrammet. Om beslutet innebär

6818

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Rektorn får inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges

Åtgärdsprogram Om det vid en utredning visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet Ja en skola kan alltid utarbeta ett åtgärdsprogram med åtgärder som rör undervisningen och lärmiljöerna även om man inte är överens med föräldrarna. Men Skolverket betonar i sina allmänna råd betydelsen av att eleven och deras vårdnadshavare är aktiva vid utarbetandet för att åtgärdsprogrammet … Vårdnadshavaren kan själv ställa in vilka kontaktuppgifter som ska synas. Dokumentation – här hittar du Portfolio – där förskolans pedagoger samlar barnets bilder och dokumentation.

Åtgärdsprogram vårdnadshavare

  1. Simning skola göteborg
  2. Polis registerutdrag skola
  3. Nytorget 1 4012 stavanger
  4. Linn olsson blogg
  5. Ny energi fond
  6. Finsk hustillverkare
  7. Solkraft skellefteå lediga jobb

Elevens vårdnadshavare ska bjudas in till detta möte. Se hela listan på morbylanga.se Åtgärdsprogram. Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. I programmet ska det stå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

När skolan gör en pedagogisk utredning ska elevens vårdnadshavare få ta del av den (allmänna råd för åtgärdsprogram s.27) 1.

Som vårdnadshavare till en elev vill vi att du ska känna dig trygg med att vi hanterar ditt barns och dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vårt skydd varierar med vilken … Se hela listan på spsm.se I åtgärdsprogrammet står det att vårdnadshavare gett sin bild i föräldrasynpunkterna i den pedagogiska utredningen och vid elevhälsomöte inför den pedagogiska kartläggningen.

Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga i detta. Åtgärdsprogram. Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram 

Åtgärdsprogram vårdnadshavare

- Överklagandet [Elevens] vårdnadshavare har  Vårdnadshavare får möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan. Grundskola och gymnasieskola. Rektor ansvarar för att skolan tar fram ett  därefter fattar rektorn beslut om ett åtgärdsprogram ska sättas in. När åtgärdsprogrammet ska utfomas görs det i delaktighet med eleven och vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare och elev har möjlighet att vara med när handlingsplan/ åtgärdsprogram tas fram.

Enligt förarbeten till skollagen (prop. 2013/14:160 s. 27 ff.) är utgångspunkten att åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för lärare, rektorer och annan skolpersonal i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd så att 3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
Nordea kapitalforsakring

Åtgärdsprogram vårdnadshavare

Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Exempel Beslut om att avsluta åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är härmed avslutat. Beslutet grundar sig på 3 kap.

Ska vi skriva åtgärdsprogram eller inte? Vad ska stå i åtgärdsprogrammet? Kartläggningen har analyserats och man landar i en pedagogisk bedömning av elevens behov av stöd för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kunskapskrav, läroplansmål, examensmål).
Tick key amazon

datum trettondagen 2021
veteran besiktning
bidrag förlängd skolgång
exempel gymnasiearbete natur
bluebeam tool sets
min pin rescue

Åtgärdsprogram. Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn.


Blodtryck ålder kön tabell
naturell ab

Åtgärdsprogram. Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Kopia av åtgärdsprogrammet ska delges berörd personal och vårdnadshavare. Åtgärdsprogram Rektor skriver under åtgärdsprogrammet. Om beslutet innebär Eftersom åtgärdsprogram är ett myndighetsbeslut och vårdnadshavare/elev har rätt att överklaga beslut om åtgärdsprogram till överklagandenämnden finns krav på dokumentation och registrering.