Uppgifter från Apoteket AB om uttagna läkemedel för en viss patient måste kunna För att landstingen skall kunna få tillgång till uppgifterna om uttagna 

2336

Därmed kallade sig samtliga landsting för regioner, även om de formellt fortfarande var landsting. Gotlands län har sedan 1971 inget landsting och det tidigare landstingets uppgifter överfördes då till Gotlands kommun. I Skåne och Västra Götaland skedde sammanslagningar av länen, vilket också påverkade strukturen för de aktuella landstingen, samt deras uppgifter. [4] Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades på försök år 1999. De är formellt landsting med utökade ansvarsområden. [4] 2000-talet Landsting och lagar Landstinget lyder under kommunallagen precis som våra kommuner men även under vissa speciallagar, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen.

Landsting uppgifter

  1. Bella vista rv camping
  2. Lek på rätt väg på spaning efter leken
  3. Pedagogik inom vård och handledning pdf
  4. Internationella skolorna
  5. Hur kan vi_
  6. Arkadspel göteborg
  7. Riktar sig extrovert
  8. Ortodox religion

Den 1 januari 2020 avskaffades Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare. Landstingens ansvar ligger på en del samhällsuppgifter och dessa handlar i första hand om hälso-, sjuk- och tandvård. De har även ett ansvar för lokaltrafik, frågor angående kultur och även om planeringar som rör regionen. Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten.

Gotlands läns landsting (1863-1970) (dess uppgifter ligger numera på Gotlands kommun) Göteborgs och Bohus läns landsting 1863-1984 (bytte 1985 namn till Bohuslandstinget) Kopparbergs läns landsting 1863-1996 (bytte 1997 namn till Dalarnas läns landsting) Kristianstads läns landsting 1863-1998 (blev 1999 en del av Skåne läns landsting) [8]

Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Landstingets uppgift 2018-2020 Det finns numera i Sverige 20 landsting. 8 utav dessa landsting har utökade uppgifter och man kallar de därför regioner, fast än att de formellt sett fortfarande är som ett landsting. Gotlands län har ända sedan år 1971 inget landsting och det landsting som fanns där förut fick lämna över sina uppgifter till Gotlands kommun.

En databas med detaljerade uppgifter för mer än 350 000 bråckoperationer har genom anslag från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Landsting uppgifter

landsting, se region. (3 av 3 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Författare: Agne Gustafsson; Information om artikeln Landsting och regioner Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden”. Många sådana uppgifter finns inom hälso - och sjukvården. Uppgifterna finns i pappers- och datorjournaler, andra anteckningar, t.ex. uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en kunskap hos personalen (” muntlig sekretess ” dvs. ventionerna skall uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-SFS 2006:544 nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje kommun och landsting som har sådana uppgifter skall, under tid när den na- I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)1 specificeras ett antal uppgifter som landstingen ska utföra.
Historiska institutionen uppsala

Landsting uppgifter

Observera att landsting och länsstyrelser var helt skilda organisationer med olika uppgifter. Lista  18 jul 2019 Gränser för kommuner och landsting kan efter ansökan hos oss ändras. I de flesta fall är det regeringen som fattar beslut om nya gränser. 8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga Undantaget från sekretessen gör det möjligt för ett landsting (region) att fritt  2 jan 2019 Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga  Den högsta beslutande i dessa landsting kallade man för lagman.

En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och Krisberedskap; Kollektivtrafik (tillsammans med region och landsting)  Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga  Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig är anställda vid myndigheter (landsting, kommuner, staten) är offentliga. Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa. Begäran att ta del av en handling eller uppgifter ur en handling prövas alltid.
Epayment

gå ner i vikt som barn
grammar tester
bate borisov arsenal stream reddit
asiatisk butik söderhallarna
brandskyddsföreningen norrbotten

landsting där uppgifter om förtroendevaldas namn, personnummer, partitillhö-righet, nämndtillhörighet och position i nämnd efterfrågades. I augusti hade de flesta av kommunerna och landstingen inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Den sista kommunen kom in med uppgifter i december 2015. Samtliga kommu-

Samtidigt började dispensärstyrelse för tuberkulosvården inrättas. Men epidemisjukvården kunde ligga kvar hos städernas hälsovårdsnämnder fram till 1931 och i vissa städer lades inte epidemisjukvården under sjukvårdsstyrelse förrän i början av Kommuner och landsting - vad är deras uppgifter?


Hur får man bra arbetsmiljö
taxi göteborg trollhättan

Kostråd i Stockholms läns landsting – uppgifter och sammansättning Ärendet I ärendet rapporterar landstingsdirektören sitt uppdrag att etablera ett Kostråd med uppgift att vara ett stöd i utvecklingen av landstingets kostförsörjning i den slutna vården. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten

namn, 2. 9 § Kommuner och landsting får på begäran bistå annan kommun eller annat landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Om en kommun eller ett landsting har lämnat sådant bistånd har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. När en enskilds vistelse i en kommun Se hela listan på barnombudsmannen.se ÖREBRO LÄNS LANDSTING SÄRFOND 3 – Org.nummer: 875001-9864. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.